boso classic privat

Eleganca v kromu

Skala Ø 60 mm
Z integriranim stetoskopom.